Esco VacciXcell พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ TideCell ที่ควบคุมโดย Siemen HMI/PLC ในประเทศอเมริกา


Oct 10, 2017

Esco VacciXcell พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ TideCell ที่ควบคุมโดย Siemen HMI/PLC ในประเทศอเมริกา

Tide Cell ทำงานโดยกระบวนการ Tide Motion ที่จะช่วยยึดเกาะกับCell Bioprocessing coupled ในการเลี้ยงcellระบบปิดในสภาวะเหมาะสม (Recovery Rate 90%) ซึ่งโดยทั่วไปวิธีการเลี้ยงเพื่อให้ตัวBioreactor ยึดเกาะกับcell scale up จะอยู่ที่ 5,000 L (Bioequivalency 5,000 L ในสารแขวนลอย), Tide Cell เป็นการเลี้ยงcellแบบระบบปิด ซึ่งจะช่วยในการขยายตัวของBiomassในการจับกับตัวcell และยังช่วยเพิ่มจำนวนcellให้เพียงพอต่อการเลี้ยงcellใน suspensionหรือ microcarriers

Tide Cell ใช้เป็นมาตราฐานของการเลี้ยงCellในสภาวะขาดO2 ซึ่งเป็นการเจริญที่เหมาะของ mesenchymal stem cells (MSCs)เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์ ที่เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิด adult stem cells ที่พบในไขกระดูก และ Exosomes ซึ่งเป็นโปรตีนเชิงซ้อนขนาดใหญ่ , นอกจากนี้ การควบคุมการไหลผ่านของอากาศโดย HEPA Filter และ VOC(volatile organic chemicals) Filter จะช่วยในการกรองอนุภาคเล็กๆ และช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของ ISO Class5 ในระหว่างการเลี้ยงcell และ Tide Cell ยังมี UV-C Decontamination เพื่อช่วยในการฆ่าเชื้อ ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของBSC Class 3/4

ลักษณะเฉพาะของ TideCell คือ PLC(Program Logic Controller)-based monitoringและcontrol system ซึ่งสองส่วนนี้จะช่วยในการลดระบบการทำงานอื่นๆที่มากเกินไป เช่น การใช้ PLC ร่วมกับ pumps ที่เป็นการเพิ่มค่าcostได้ , ในขั้นแรก Esco Tidecell  จะเริ่มใช้งานบน โปรแกรม SCADA ของบริษัท Wonderware ซึ่งตัว PLC-based monitoringและcontrol system จะเชื่อมต่อกับโปรแกรม SCADA โดยมี DeltaV และ Pcs7เป็นcontrol

Tide Motion Technology มีข้อดีตรงผู้ใช้งาน สามารถเปลี่ยนจากวิธีการเลี้ยงเซล์ในระบบปิดแบบเดิมคือ roller bottles, microcarriers, 2D cell factories หรือวิธีhyper stack เปลี่ยนมาเลี้ยงเชื้อแบบ Tide Motion ซึ่งมีขั้นตอนการเลี้ยงcell    ที่ไม่ยุ่งยาก มีระบบ Ultra-scale down และช่วยลดcost saveการใช้media, แรงงาน, พื้นที่การทำงาน และสิ่งสำคัญคือช่วยลดการเกิดCross contaminate จากการเลี้ยงcellได้

Tide Cell มีส่วนพิเศษคือ มีระบบที่สามารถแลกเปลี่ยนmediaที่ใช้เลี้ยงcellได้ 100% และกำจัดสภาวะความเครียด(stress)ของการเลี้ยงcell virus จาก มนุษย์, วัคซีนจากสัตว์, virus-like particle (VLPs) และ viral vector (เช่น adeno-associated virus (AAV) และ lentivirus (LV)), ข้อดีของ การเปลี่ยนmediaที่ใช้เลี้ยงcellได้ 100% จะสามารถเลี้ยงcellของvirusได้อย่างต่อเนื่องได้ภายในmediaใหม่

การแยกmatrix vessel และ mixing vessel โดยใช้ Tide motion technology สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ bioprocessing ได้ , โดยการแยกmatrix vessel และ mixing vessel อุณหภูมิจะมีผลกับcell และ viral culture  ตัว Cell จะสามารถเพาะเลี้ยง ได้ที่อุณหภูมิ 37 ◦C ใน 1 mixing vessel , หลังจากเปลี่ยนmediaชนิดใหม่เข้าไป ที่ช่วงอุณหภูมิต่ำใน mixing vessel สามารถใช้เพื่อเลี้ยงcell virusได้ โดยการควบคุมอุณหภูมิทั้งสองส่วน จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต cell virusได้ปริมาณสูงจากสายพันธุ์virusที่จำเพาะ

Tide Cell ของ Esco ได้ร่วมมือกับ contract development manufacturing organization (CDMO)ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างพัฒนาและผลิตชีววัตถุจากสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อพัฒนาตัวTide cell ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและเกิดประโยชน์กับงานการเลี้ยงcell โดยการพัฒนาจะเสร็จภายในเดือนธันวาคมปี2018

Tide Cell ได้รับการตรวจสอและยอมรับจากโรงงานในอเมริกาในเมือง Trevose, Pennsylvania ได้รับรองระบบการทำงานที่เหมาะสมของลักษณะเฉพาะและการทำงานของตัวเครื่อง

Esco VacciXcell ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ Tide Cell ตามงานประชุมและศูนย์จัดแสดง ผุ้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลอื่นๆได้จาก VacciXcell Technologies และจาก Website http://www.vaccixcell.com

งานประชุมและจัดแสดง Bioprocess International 25-28 กันยายน 2017 บูธ 1329 Hynes Convention Center Boston, Massachusetts

- งานประชุมและจัดแสดง World Vaccine & Immunotherapy 30 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคม 2017 Loews Coronado Bay Resort San Diego Califonia

 

 

BioProcessing International Conference and Exhibition

World Vaccine and Immunotherapy

September 25-28, 2017

Booth 1329

Hynes Convention Center

Boston, MA

November 30 – December 1, 2017

Booth 11

Loews Coronado Bay Resort

San Diego, CA