CelCulture® with 2 New Sizes and Copper Chamber Option


Aug 03, 2012

CelCulture® with 2 New Sizes and Copper Chamber Option

Esco ได้เพิ่มทางเลือกสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ โดยมี 3 ขนาดให้เลือก และวัสดุภายในตู้สามารถเลือกวัสดุผนังเป็นทองแดงได้ พร้อมด้วยรุ่นมาตรฐาน และรุ่นควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนได้ ท่านสามารถเลือกตู้ฯ ที่เหมาะกับความต้องการของห้องแล็ปท่านได้มากที่สุด

 

นอกเหนือจากรุ่น 170 ลิตรซึ่งเป็นขนาดดั้งเดิม Esco ได้เพิ่มอีก 2 ขนาด คือ 50 และ 240 ลิตรเพื่อให้เหมาะกับห้องแล็ปที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยมีทั้งที่เป็นรุ่นมาตรฐาน รุ่นควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนได้ รวมทั้งมีรุ่นที่เป็นผนังทองแดงให้เลือก

 

เนื่องจากทองแดงมีคุณสมบัติในการต้านการเจริญของจุลชีพได้  ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไดซ์ รุ่น CelCulture รุ่นที่มีผนังด้านในผลิตจากทองแดง 100% จึงให้การปกป้องสำหรับตัวอย่างที่มีค่าของท่านได้ ชั้นวางมาตรฐานภายในตู้ก้อผลิตจากทองแดง หรือหากต้องการสั่งเพิ่มชั้นวางสามารถทำได้

 

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้เพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า CSIS ของท่าน