Esco’s 1st Annual Global Meeting - 2011


Sep 21, 2011

Esco’s 1st Annual Global Meeting - 2011

ผู้แทนจำหน่ายของ Esco จากทิ่อเมริกา สหราชอาณาจักร จีน มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ อินเดีย บาเรน และบินตัน อินโดนิเซีย ได้มาเข้าร่วมงานประชุมที่สิงคโปร์ ในงาน Annual Global Meeting ในวันที่ 11-13 สิงหาคม  2011

 

จุดประสงค์หลักในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่บริษัทต้องการ เพื่อแบ่งบัน และ/หรือ เรียนรู้จากการทำงานที่ดี เพื่อพัฒนาการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม เพื่อทำ product road map และ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีสำหรับทีม Esco โดยให้มีการพูดคุย ปรึกษาหารือ และเปิดกว้างสำหรับทุกคน

 

ในการเยี่ยมชมโรงงานสองวัน ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสในการเยี่ยมชมแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้เห็นสินค้าที่ยังไม่ได้ออกสู่ตลาดด้วย ทางเราก็จะได้รับความคิดเห็นต่างๆ คำแนะนำเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าสำหรับลูกค้า และวันสุดท้ายจบด้วยอาหารค่ำสุดหรูที่สิงคโปร์


 โดยรวมแล้ว ได้รับความสำเร็จเมื่อผู้ร่วมประชุมรู้สึกเชื่อมั่นใน Esco รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการมากขึ้น ด้วยแผนกลยุทธ์ที่ดีกว่า และที่สำคัญคือมีวิสัยทัศน์ที่เหมือนกัน