Esco PROtect Wireless Monitoring System

Esco PROtect Wireless Monitoring System

อื่นๆ Sample Protection Solutions

 1. ระบบตรวจติดตาม ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง
  • เทคโนโลยีไร้สายที่จะปกป้องตัวอย่างตลอด 24/7 ด้วยการทำงานที่เก็บข้อมูลแบบต่อเนืองและมีสัญญาณแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีความผิดปกติ
  • การตรวจติดตามแบบ Centralize สำหรับทุกเครื่องมือ(ไม่ว่าจะยี่ห้อ หรือรุ่นไหน)

- อุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ห้องเย็น ถังแช่เยือกแข็ง และตู้แช่แข็ง -80

- อุณหภูมิ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในตู้อบ/ตู้บ่ม

- อุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้ควบคุมสภาวะ(climatic chamber) และที่สภาวะห้องปกติ (ambient area)

 • การวัด และการเก็บข้อมูล พารามิเตอร์ด้านกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้น
 • อ่านค่าโดยตรงจากหน้าจอ
 • ระบบคลื่นความถี่วิทยุ ให้อายุการทำงานของแบตเตอรียาวนานกว่า และ ระยะส่งสัญญาณไกลกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Wi-Fi
 • ใช้ระบบคลื่นความถี่ สามารถติดตั้งตัวทวนสัญญาณ(repeaters) เพื่อขยายระยะทางซึ่งทำได้ยากด้วยระบบสัญญาณ Wi-Fi
 1. ความสามารถในการแจ้งเตือน-เพื่อความปลอดภัยของตัวอย่าง
  • หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวอย่าง
  • ระบบสัญญาณแจ้งเตือนแบบ real time
  • สัญญาณเตือนรูปแบบแสงและเสียง
  • แจ้งเตือนระยะไกลผ่านระบบอีเมล์
 2. ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย
  • การติดตั้ง การดูแล บำรุงรักษาทำได้รวดเร็ว
  • สามารถติดตามดูตัวอย่างได้แม้ขณะตู้เย็น ตู้แช่เย็น ตู้บ่ม หรือ ตู้อบ เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
  • แม่นยำและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการอ่านค่าแบบ manual
  • ประหยัดแรงงานในการอ่านค่าแบบ manual รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  • สามารถใช้งานผ่านหน้าจอแสดงค่า หรือตรวจติดตามค่าซอฟท์แวร์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  • ติดตั้งได้หลายๆที่ หลายๆตึก และติดตามค่าได้จากต่างเมือง หรือจากต่างประเทศ
  • หัววัดแบบ Interchangeable digital probes พร้อมด้วย embedded memory เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา
  • ทันสมัย และประหยัด
 3. การตรวจย้อนกลับและระบบความปลอดภัย-มั่นใจได้ในคุณภาพ
  • ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025 และ ISO 15189 norms, Good laboratory practices และข้อกำหนดมาตรฐานแนะนำซึ่งใช้กับเครื่องมือเพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือของเครื่องมือสำหรับการควบคุมอุณหภูมิ(ตู้แช่เยือกแข็งอุณหภูมิต่ำ,ตู้แช่แข็งสำหรับห้องแล็ป,ตู้เย็นสำหรับห้องแล็ป,ตู้อบสำหรับห้องแล็ป,ตู้บ่มสำหรับห้องแล็ป,ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำ,ตู้บ่มภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอื่นๆ
  • ตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐาน 21 CFR part 11
  • ได้มาตรฐาน local regulations หรือ ตามข้อกำหนดของโปรแกรมการจัดการคุณภาพ
 4. ระบบซอฟท์แวร์และ พีซี อินเตอร์เฟซ

• ข้อมูลภาพระยะไกล

• ฐานข้อมูลที่ดาวน์โหลดเป็นรายงานและกราฟที่เข้าใจง่าย

• ซอฟท์แวร์ของ PROtect สามารถบันทึกให้มองเห็นได้บนแผนที่ installation map เพื่อจัดการกับสัญญาณเตือน

Modems, Relays and Alarm System
Item CodesDescriptionFeatures/Specifications
1081050ESCO PROtect UN-1
-868 Mhz band
 • Single Channel RF Transmitter;-200 to +400°C;
  4-20mA;0.1V;Dry Contact
1081051ESCO PROtect UN-1
-902 Mhz band
1081052ESCO PROtect UN-2
-868 Mhz band
 • Dual Channel RF Transmitter;-200 to +400°C;
  4-20mA;0.1V;Dry Contact
1081053ESCO PROtect UN-2
-902 Mhz band
1081054ESCO PROtect DG-1
-868 Mhz band
 • Single Channel RF Transmitter;-40°C
  to 80°C/ tH : -30°C to 70°C from
  0 to 100% RH non-condensing
1081055ESCO PROtect DG-1
-902 Mhz band
1081058ESCO PROtect MD-1
-868 Mhz band
 • Connects to your PC, it enables communication with Esco PROtect UN/DG
 • Communicates with an unlimited number of recorders.
 • Remote alarm driven by integrated dry contact output
  (vocal telephonic transmitter, buzzer, light).
 • Software, PC or power supply failure alarm.
 • Can be used with or without Esco PROtect Relay.
1081059ESCO PROtect MD-1
-902 Mhz band
1081060ESCO PROtect EMD-1
-868 Mhz band
 • Enables Ethernet connection to maximize distances
  between recorders and PC servers
1081061ESCO PROtect EMD-1
-902 Mhz band
1081062ESCO PROtect RL-1
-868 Mhz band
 • Enables direct RF communication to maximize distances between recorders and PC servers.
 • Works with external power supply and supplied with a rechargeable battery.
 • Includes two power ranges: 25 mW to communicate with recorders and
  500 mW to communicate with Modem.
1081063ESCO PROtect RL-1
-902 Mhz band
1081064ESCO PROtect AM-1
-868 Mhz band
 • Provides real time warning if a problem occurs
 • Integrated sound and visual alarm.
 • Works with an external power supply and supplied with a
  backup battery.
 • Push button for local alarm acknowledgement.
 • Relay output to trigger remote alarm
  (vocal telephonic transmitter …)
 • Warns Esco PROtect software when the battery is low.
1081065ESCO PROtect AM-1
-902 Mhz band
 
Options and Accessories Product
Item Codes Description Features/Specifications
1081070 PROtect Software and Dongle
 • Remote visualization of data.
 • Downloaded database is presented in easy to understand
  reports or graphs.
 • PROtect software enables to visualize recorders located on the installation map and to manage your alarm.
 • Compliant with FDA (CFR 21 part 11)
 • Note: PROtect software and dongle needs to be installed even if one (1) PROtect recorder (UN or DG) is connected to the equipment.
1081071 Audible and Visual Alarm Device
 • Warns if a problem occurs.
 • Works with an external power supply.
 • Connects directly to PROtect Modem or to PROtect Alarm.
 • Audible and visual Alarm.
1081072 PT100 Probe
 • Type of Probe: Pt 100 Class B
 • Measurement range: -200°C to + 260°C
 • Type of cable: 3 wires (3m)
1081073 Digital Temperature Probe
 • Type of probe: Dallas
 • Measurement range: -40°C to + 80°C (-45°C max)
 • Type of cable: flat 3m cable
 • Embedded memory for gauging parameters storage
1081075 Battery for Recorders
 • Lithium Battery
1081076 ESCO PROtect CO2 probe
 • Measurement range: 0 - 20%
 • Output: 4-20 mA
 • Mounting: Wall mounting bracket supplied
 • Supply: 230VAC
1081078 Power supply for USB Modem, Ethernet Modem and Alarm System
 • Power Supply for MD-1, EMD-1, AM-1
1081079 Power Supply for Relay
 • Power Supply for RL-1
1081080 Universal Adaptor Cable for CO2 and DP sensors
 • (5m) with connector IP67 for PROtect UN and DG.
1081081 Digital Temperature/Humidity Probe
 • Measurement range: -40 +80°C /0 100%HR
 • Type of probe for T°: Pt 1000
 • class A
 • Accuracy: ±2%HR from 0 to 90%HR
  ±3%HR from 90 to 100%HR
 • Power: delivered by the SPYRF recorder

 

PROtect Server:

Computer Architecture: 32 bit and 64 bit
OS: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 Professional and Windows 2003-2008 Server
RAM: 3 GB (minimum)
HD: 250 GB capacity or higher
Video Card: VGA compatible 1280 X 1024 32 bit (minimum)

PROtect Client:

Computer Architecture: 32 bit and 64 bit
OS: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 and Windows 2003-2008 Server
RAM: 2 GB (minimum)
HD: 1 GB capacity or higher
Video Card: VGA compatible 1280 X 1024 32 bit (minimum)