Esco Medical Unveils the New Miri Multi-Room Incubator at ESHRE 2012


Sep 09, 2012

Esco Medical Unveils the New Miri Multi-Room Incubator at ESHRE 2012

เปิดตัวที่งานประชุมของ สมาคมการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภะวิทยาแห่งยุโรป (ESHRE) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 4 กรกฎาคม 2555 ในอิสตันบูล Miri® ได้สร้างความประหลาดใจขึ้นในแวดวง ART/IVF เพราะเป็นหนึ่งในตู้บ่มเพาะเลี้ยงตัวอ่อนภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดี ที่สุดในโลกที่เคยมีมา Miri คือนวัตกรรมล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้กับเทคโนโลยีด้าน IVF ของแผนก Esco Medical

 

แผนก Esco Medical เป็นหนึ่งในสามแผนกหลักของ Esco ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Esco ในส่วนของเครื่องมือแล็ป และ เครื่องมือด้านฟาร์มา และมุ่งดูและเครื่องมือด้านการแพทย์และเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (ART) โดยเฉพาะงานเด็กหลอดแก้ว(IVF)

 

ตู้บ่มเพาะเลี้ยงตัวอ่อนชนิดหลายห้องได้รับการพัฒนาที่ แผนกวิจัยและพัฒนาของ Esco Medical โดยโรงงานผลิตตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ที่นี่มี โธมัส พีเดอร์สัน รองประธานบริหาร(EVP) เป็นผู้ดูแลการผลิต การออกแบบและการพัฒนานวัตกรรมของ Esco Medical

 

Miri มีห้องเล็กย่อยสำหรับเลี้ยงเซลล์แบ่งเป็น 6 ห้อง แต่ละห้องสามารถใส่จานเลี้ยงเซลล์ขนาดมาตรฐานได้ 4-8 อัน เนื่องจากตู้บ่มนี้ออกแบบเฉพาะสำหรับงานเลี้ยงเด็กหลอดแก้ว ซึ่งต้องเน้นที่ระบบการจัดการที่ดีของอุณหภูมิ และก๊าซ โดยย่อคือ มีการควบคุมอุณหภูมิโดยระบบ direct heat มี heated lid และใช้หัววัดอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสสูง การควบคุมปริมาณก๊าซเป็นพิเศษอีกทางหนึ่ง ด้วย Miri ไม่ต้องใช้ pre-mixed ก๊าซ เพราะมี gas mixer อยู่ในเครื่องซึ่งสามารถใช้ pure gas (CO2 and N2) ใส่เข้าไปเพื่อควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนได้ด้วย ยิ่งกว่านี้ก๊าซภายในตู้ยังคงสะอาดและถูกสเตอริไลซ์อยู่ตลอดเพราะก๊าซที่ใช้ ในตู้ต้องผ่านฟิลเตอร์ HEPA/VOC ก่อน และมี UV เป็นออพชันให้เลือก

 

Miri ได้รับการรับรองจาก Eu Class IIa medical device และเป็นตู้บ่มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของ the IEC/EN 60601 ช่วงที่เปลี่ยนผ่านจาก second editionสิ้นสุด ไปเป็น 3rd edition คือ 1 มิถุนายน ปี 2012


ด้วยลักษณะอันโดดเด่นของ Miri จึงไม่แปลกใจ ที่ทำให้เป็นที่ยอมรับสำหรับ งานเด็กหลอดแก้ว ชีวิตเพิ่งได้เริ่มต้นด้วย Esco Medical และ Miri
 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งสินค้าใหม่และเครื่องมือเกี่ยวกับ IVF อื่นๆ โปรดติดต่อเรา Esco