การจัดอบรมและสัมมนา

เราได้จัดการอบรมสัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยด้วยหัวข้อที่มีความ หลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความสนใจของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย นักออกแบบห้องปฏิบัติการ วิศวกร เภสัชกร พนักงานบริการและพนักงานขาย

การฝึกอบรม โดยปกติจะจัดที่สำนักงานใหญ่ของ Esco ในสิงคโปร์ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการนำเสนอ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม แต่ในบางครั้งการอบรมก้อมีการจัดขึ้นตามที่ต่างๆ ทั่วโลก

Esco สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งความเสี่ยงด้านชีววิทยา สารเคมี หรือ สิ่งเป็นพิษต่อเซลล์ในธรรมชาติ วัตถุประสงค์หลักของการจัดการอบรมคือ การจัดการอบรมด้านความปลอดภัยนี้ทั่วโลก ซึ่งการอบรมสั้นๆนี้ไม่ใช่เพื่อผลทางธุรกิจ และสามารถจัดได้ตามความเหมาะสมและในที่ทำงานของท่าน ด้วยเครือข่ายของผู้แทนจำหน่ายของเรามากกวา 100 ประเทศทั่วโลก แปลว่าผู้เชี่ยวชาญของเราไม่อยู่ไกลจากท่าน ติดต่อ Esco เพื่อจัดสัมมนาได้แล้ววันนี้

หัวข้อสัมมนาและการอบรมต่อไปนี้ จัดตามกลุ่มผู้เข้าร่วมฟัง:

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ และบุคคลทั่วไป

· การอบรมเกี่ยวกับการตระหนักถึงความปลอดภัยทางชีววิทยา/ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องในกลุ่ม BSCs

· การอบรมความปลอดภัยในการใช้งานตู้ดูดไอสารเคมี

นักออกแบบห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิศวกร ผู้จัดการโครงการ และสถาปนิก

· สัมมนา-การแนะนำให้รู้จักกับ ตู้กรองอากาศสะอาด ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อ และตู้ดูดไอสารเคมี

· หัวข้อการแนะนำ ventilation ในห้องปฏิบัติการ และตู้ดูดไอสารเคมี

Certifiers and Service Organizations

เพราะเราคือผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีอากาศสะอาด พื้นที่ทำงาน และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ Esco จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการที่จะจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่อง การรับรองมาตรฐาน การดูแลบำรุงรักษา และการบริการเกี่ยวกับตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อ พื้นที่ทำงานสำหรับสัตว์ทดลอง isolator พื้นที่ในการชั่ง ตวง วัด ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดไอกรดแบบไร้ท่อ และ ระบบหมุนเวียนอากาศอื่นๆภายในห้องปฏิบัติการ

หัวข้อด้านการบริการจัดที่สำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมสามารถทำการสาธิต การฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับการรับรอง มาตรฐาน และการบริการ เกี่ยวกับการทดสอบระบบ airflow ต่างๆ ด้วยวิศวกรที่มีความสามารถที่ได้รับการรับรองจาก NSF49-accredited มากด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การทดสอบ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

Pharmacists, Pharmacy Managers, Nurses, Nurse Managers and Physicians

Sales Representatives

อุปกรณ์และเอกสารการอบรมได้รับการควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีความ ทันสมัย และเหมาะสมเพื่อทันสถานการณ์ มาตรฐานและ ข้อบังคับต่างๆอยู่เสมอ

เราได้พยายามจัดการอบรมให้มีขนาดเล็กเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ได้อย่างดีที่สุดในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

Training Courses and Seminars