การวิจัยและการพัฒนา

Research and Development

การทะยานสู่ตลาดโลก สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือที่มีความต้องการอย่างกว้างขวางทั้งความเข้าใจใน เทคโนโลยี และกระบวนการศึกษา Esco team ซึ่งประกอบด้วย วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่มีประสบการณ์มามากกว่าสิบปี ด้วยความรู้ความสามารถหลักของเราประกอบด้วย:

 มีสารเคลือบเพื่อต่อต้านการเจริญของจุลชีพ และขบวนการผลิต

ตู้ทดสอบสารเคมี และไอสารเคมี และ ตู้ scrubbing

การออกแบบระบบห้องสะอาดและ พื้นที่ทำงาน ระบบกรองอากาศ ทางออกอากาศ และการดูแลบำรุงรักษา

การออกแบบด้านกลศาสตร์ของไกล และการไหลของอากาศ การควบคุม และติดตามผล

ระบบ การจัดการการจัดวางข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประมาณการเรื่องการดูแลบำรุงรักษา และสภาพการใช้งาน

การกำจัด และลดการเกิด การรบกวนในระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของแม่เหล็กไฟฟ้า

การทดสอบสภาวะแวดล้อม ในหลากหลายสภาะวะ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง

การทดสอบ ปรับเปลี่ยน พัฒนา วัตถุดิบให้ทนความร้อน และสารเคมี

ขั้นตอนและวิธีการ และเทคนิคการควบคุม ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ และ ยูวี-เบส

ความปลอดภัย และการเข้าถึงการใช้งาน ทั้ง การออกแบบเพื่ออุตสาหกรรม สรีระ และuser interface

การทดสอบภายใน การทดสอบตามมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยและรูปแบบที่เหมาะสม

ที่กำบัง/ผนังตะกั่ว เพื่อป้องกันและใช้งานกับ ยาหรือสารอันตรายที่มีกำมันตภาพรังสี

การออกแบบเครื่องกล กระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า และซอฟต์แวร์ การเสาะหาและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบจากทั่วโลก

การทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา เพื่อพื้นที่ทำงาน และความปลอดภัย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทดสอบการสั่นสะเทือน และการขนส่ง

การทำสอบด้านสรีระ และคุณลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์ clean air

การประกอบและพัฒนาระบบควบคุมเซ็นเซอร์ และไมโครโพรเซสเซอร์

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ การกลึง และขัดเงา

ระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งแบบ thermo cycling และ Peltier

เทคโนโลยี และการใช้งานแผ่นกรองชนิด ULPA HEPA และ activated carbon

การทดสอบอุโมงค์ลม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์