เอสโครักษ์สิ่งแวดล้อม

Esco เป็นบริษัทที่ดำเนินการตามแนวธุรกิจสีเขียวเชิงอนุรักษ์(Green) ก่อนที่จะมีการนิยมกันแพร่หลาย ตั้งแต่ปี 1978 Esco ได้รังสรรค์งานเพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตอากาศสะอาด (clean air products) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม microchip ด้วยขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อมที่สุดด้วยเทคโนโลยีในตอนนั้น


Esco ได้ใช้แนวคิด Green ในการผลิตสินค้าทุกชนิดโดยถือเป็นหลักปฏิบัติของบริษัท ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเท่า นั้น

What does Esco do to make our products more efficient and GREEN?

Esco ได้เลือกใช้ ebm-papst rotor/motor สำหรับผลิตภัณฑ์ตู้กรองอากาศสะอาด ซึ่งเป็น motor ที่ถูกเลือกเพื่อประหยัดพลังงาน การออกแบบมีขนาดที่บางกะทัดรัด  เป็นระบบการประกอบมอร์เตอร์ที่สมบูรณ์ ลดการใช้พลังงาน และยืดอายุการใช้งาน

Esco ได้ใช้ แผ่นกรองชนิด high-pack, low resisitant ULPA สำหรับผลิตภัณฑ์ตู้กรองอากาศสะอาด ซึ่งมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคได้ถึง 99.999% ควบคู่กับการทำงานของมอเตอร์ระบบ ebm-papst ทำให้ Esco สามารถให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า เพิ่มอายุการใช้งานของแผ่นกรองและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ยกตัวอย่างเช่น ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อรุ่น LA2-xA2 สามารถเพิ่ม pressure loss กรณีใช้แผ่นกรองสะอาดได้มากกว่า 150% โดยไม่ต้องมีการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของมอเตอร์ และเพิ่มpressure loss ได้สูงถึง 210% กรณีมีการปรับเพิ่มความเร็วของมอร์เตอร์

ใช้พลังงานน้อยกว่าตลอดอายุการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงาน

How will Esco continue to embrace GREEN?

Esco ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด รวมทั้งพนักงานของ Esco จำนวนถึง 1 ใน 4 ของพนักงานทั้งหมดมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้เพื่อให้ได้ส่วนประกอบ และการออกแบบที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าตลอดเวลา

เครื่องรุ่นใหม่ทุกรุ่นจะใช้ low energy T-5 bulbs เพื่อให้ความสว่างดีขึ้นแต่ใช้พลังงานน้อยลง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ Esco มี เราได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราใหม่ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ Esco ทั้งหมดทั่วโลกยังคงตระหนักถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด