รู้จักเอสโค

บริษัท Esco เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาเครื่องมือ สำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องมือสำหรับงานด้านเภสัชกรรมมาตั้งแต่ปี 1978 มีผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกทั้ง ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อ ตู้บ่มเพาะเชื้อและตู้อบสำหรับห้องปฏิบัติการ ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้สภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ ตู้แช่เยือกแข็งอุณหภูมิต่ำ ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตราย ตู้กรองอากาศสำหรับงาน PCR ตู้กรองอากาศสำหรับงานด้านสัตว์ทดลอง อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์(ART) และพื้นที่สะอาดสำหรับการชั่ง ตวง ฝุ่นผงสารเคมี

ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมากมายและหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ของ Esco ได้ผ่านการทดสอบมากมาย หลายภาษา และได้การรับรองมาตรฐานในหลายประเทศกว่าโรงงานผลิตตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อ อื่นๆทั่วโลก Esco ยังได้อุทิศเวลาเพื่อให้ได้นวัตกรรมด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานวิจัย และปฏิบัติการอุตสาหกรรม

บริษัท Esco มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และ การบริการลูกค้า บริษัทเราเป็นเพียงไม่กี่บริษัทในตลาดที่สามารถจัดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เราผลิตได้เองทั้งหมด เพราะเราเป็นบริษัทที่มีตัวแทนอยู่ทั่วโลก ซึ่งห่วงใยและรับฟังเสียงลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของ Esco ได้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากความคิดเห็นทั่วโลก

               

การประกอบการของบริษัท Esco ได้ดำเนินงานด้วยความทุ่มเทกับทำงานอย่างหนัก ด้วยพลังมุ่งมั่น มุ่งเน้นในทุกรายละเอียดและจัดการโอกาสเพื่อสนองตอบความต้องการของโลก ในแต่ละวันของเรายืนยันได้ด้วย วัฒนธรรม และความหลากหลายเชื้อชาติ เราคือเรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์ที่เต็มได้ด้วยเทคนิค และทำตามจินตนาการที่สยายปีกความคิดประหนึ่งพระอาทิตย์ไม่มีวันตก

ด้วยความหลากหลายด้านภาษาและวัฒนธรรม ธรรมเนียมและประเพณี และเทคนิคการจัดการธุรกิจที่ทันสมัย ได้รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อความพยายามที่ให้การบริการแก่ลูกค้าเป็นหนึ่ง ตามที่ท่านได้รู้จัก Esco มากขึ้น ท่านจะเข้าใจว่า World class Worldwide เป็นมากกว่าแค่คำพูด แต่คือสิ่งที่เราเป็น เป็นที่ที่เรามา และคือจุดหมายที่เรากำลังก้าวไป

 

 Download Product Guide, English

 Download Product Guide, French

 Download Product Guide, Portuguese

 Download Product Guide, Spanish