นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

Esco Products

เราได้ทำการทดสอบ และได้ผสมผสาน วัสดุและส่วนประกอบต่างๆ จากทั่วโลกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และลงตัวที่สุด ทุกสิ่งที่เราได้ศึกษาจากทุกส่วนของโลกคือสิ่งที่เรานำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับห้องปฏิบัติการของท่าน อย่างที่เป็นที่ทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์ของ Esco ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในห้องปฏิบัติการด้านควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือในห้องสะอาด

 

High Performance, Low Flow Fume Hood

 

 

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง Esco ได้ผลิตตู้ดูดไอสารเคมี ชนิด low flow fume hood ซึ่งการออกแบบได้เพิ่มในส่วน aerodynamics ได้มีการนำหลักการด้านกลศาสตร์ของไหล (computational fluid dynamics) มาใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับการไหลของอากาศภายในตู้ ได้พัฒนาการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง ทั้ง baffle, sash, airfoil, armrest airfoil, exhaust collar และ bypass เพื่อให้เกิดระบบอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้นำมาในตู้ดูดไอสารเคมีรุ่น Acela ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ใช้งาน และประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น ตัวตู้ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASHRAE 110:1995 และ EN 14175:2003

 

StableFlow™

Esco ได้พัฒนากาชุดควบคุมความเร็ว StableFlow microprocessor speed เพื่อรักษาระดับความสม่ำเสมออัตราเร็วของ
motor/blower ไม่ให้เกิดการแกว่งของแรงดันไฟฟ้า (voltage) จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย มั่นคง และป้องกันอันตรายจากค่า
velocity และ downflow ที่ผิดปกติ

Dynamic Chamber Plenum™

ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อหลายรุ่นของ Esco ได้ใช้ Dynamic chamber Plenum พร้อมด้วย angled downflow เพื่อให้ได้ airflow uniformity ที่เหมาะสมเหนือพื้นที่การใช้งาน และง่ายต่อการดูแลรักษา filter และการรับรองมาตรฐาน(certification)

 

 

Dual Blower, Patent Pending

 
ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อของ Esco รุ่น Infinity และ Airstream Duo ได้ใช้ระบบพัดลมคู่ (double blower) เพื่อความปลอดภัย
สูงสุดในการใช้งาน

 

 

Camfil Farr® ULPA Filters

 

ตู้ของ Esco ใช้แผ่นกรอง(filter) ที่สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนได้ >99.999% ได้มาตรฐาน IEST-RP-CC001.3 เป็นไปตามคุณลักษณะของ ULPA ตามมาตรฐาน USA และ EN 1822 for 14 ตามมาตรฐาน EU ซึ่งมีความสามารถในการกรองอนุภาคได้ดีกว่า conventional H13 HEPA filter ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ >99.99% แต่สำหรับตัวอย่างบางชนิด แผ่นกรองชนิด HEPA ยังสามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและมาตรฐานในแต่ละที่

 

Energy-efficient Blowers

 
เครื่องรุ่นใหม่ของ Esco ใช้ ebm-papst® permanently lubricated, centrifugal ECM blowers พร้อมด้วย
external rotor design เพื่อประหยัดพลังงาน ขนาดกะทัดรัด และบางเบา ประกอบเข้ากับ exhaust blower พร้อมด้วย
motor cooling เพื่อความนุ่มนวล เบา และลดการสั่นสะเทือนในระหว่างการใช้งาน ยืดอายุการใช้งานชุดลูกปืน
ส่งผ่านความร้อนได้ดี และควบคุมความเร็วสูงได้ดี

Ergonomics

 

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Esco มีการใช้งานแบบต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้นการออกแบบจึงเน้นให้เหมาะสมกับการทำงานในชั่วโมงทำงานที่ยาวนาน สรีระของผู้ใช้งาน เน้นความสะดวก และมีประสิทธิผลในการทำงาน

 

เพิ่มพื้นที่ลาดเอียงด้านหน้าเครื่องเพื่อสะดวกในการทำงาน สามารถเห็นพื้นที่ทำงานได้ดีขึ้น ที่วางแขนแบบโค้ง ไฟสว่าง และสามารถพื้นที่ใช้งานสามารถปรับให้เหมาะสมกับการทำงานได้ ระบบควบคุมการทำงานมีขนาดใหญ่ หน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตัลอ่านง่าย ควบคุมด้วยระบบ touchpad พร้อมระบบ tactile feedback และมีระบบฟังก์ชันการจัดการพร้อมด้วย on-board tutorials (สามารถเพิ่มได้)

 
 

Sentinel™ Suite of Microprocessor-Based Controllers

 

Esco ได้พัฒนาระบบหน้าจอควบคุม sentinel suit และระบบสัญญาณเตือนเพื่อจัดการฟังก์ชั่นการทำงานในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งชุดควบคุม sentinel ตั้งแต่ระดับง่าย จนถึงระดับที่มีความซับซ้อนสูง ปุ่มตั้งค่าและปุ่มสั่งการทำงานเป็นแบบแผ่นสัมผัส(touch-pad programming) การแจ้งเตือนระยะไกล การติดตามค่า และรูปแบบการแสดงผล เป็นแบบดิจิตัล รวมทั้งสามารถดาวน์โหลด software update และ ฟังก์ชั่นแสดงผลข้อมูลแบบกราฟได้

 

International Shipping Packaging

เพื่อความมั่นใจในการขนส่งจนถึงจุดหมายปลายทางทั่วโลก Esco ได้พัฒนา Esco EnRoute™ ซึ่งเป็นระบบติดตามภายใน
ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรับประกันเวลาในการขนส่ง และลดปัญหาความเสียหายระหว่างการขนส่งแก่สินค้าจนกระทั่งถึงมือลูกค้า
ทั่วโลกด้วยความเรียบร้อย
มากกว่า 95% ของสินค้า Esco เป็นการส่งออกออกจากสิงคโปร์ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นการตรวจสอบสถานะสินค้า
ของ Esco จึงจำเป็นและต้องสามารถตรวจสอบได้เพื่อยืนยันถึงความเป็นบริษัทผู้นำด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้าน
ห้องปฏิบัติการ

 

Energy Efficiencies and Environmental Impact

ในการออกแบบ ผลิต และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ การประหยัดพลังงาน การลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานคือสิ่งที่ทีม R&D ของ Esco คำนึงถึงเป็นอันดับแรก ทั้งการปลดปล่อยความร้อน และระบบอากาศที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านพลังงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของผลิตภัณฑ์ Esco มีการคำนึงถึงทุกขั้นตอนตั้งแต่จากห้องปฏิบัติการ เทคนิคการผลิต การเลือกวัสดุหีบห่อ วัสดุในการผลิต การลดการค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และการประหยัดพลังเชื้อเพลิงในการขนส่งสินค้า

 

Performance Envelope

ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อของ Esco ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันผู้ใช้งาน ตัวอย่าง และสภาวะแวดล้อม โดยใช้ค่า airflow
เพื่อเป็นกรอบที่บ่งบอกถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้ง Inflow velocity และ Downflow velocity ช่วงสูง-ต่ำของ Inflow และ Downflow พร้อมกับ ค่า fluid dynamics ที่ได้จากการออกแบบตัวตู้ สัดส่วนตัวเครื่อง ช่องสำหรับลมผ่าน และ รูปแบบของม่านอากาศ(uniform laminar airflow) ผสานกันเพื่อให้ได้ตัวตู้ที่สมบูรณ์และปลอดภัยในการใช้งานแบบมืออาชีพ

 

Voyager Software

 

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มควบคุมอุณหภูมิของ Esco สามารถใช้งานได้กับ Esco Voager ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาเพื่อสามารถตรวจติดตามระยะไกล (remote monitoring) เก็บข้อมูล และ ตั้งค่า/จัดการอุปกรณ์ ให้ความปกป้องสูงสุดแก่ตัวอย่าง ผู้ใช้งานสามารถใช้ Voyager เพื่อติดตามค่า และจัดการอุปกรณ์ระยะไกล และเพื่อเตือนเมื่ออุปกรณ์เครื่องมือนั้นๆ อยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน โดยสามารถใช้งานกับเครื่องของ Esco ได้ถึง 16 เครื่องพร้อมกันโดยใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว