Esco Medical Newsletter Apr-Jun 2014


Jun 09, 2014

Esco Medical Newsletter Apr-Jun 2014


เรียน  ท่านผู้อ่านที่เคารพ,

Esco Medical's Newsletter ในไตรมาสที่ 2 นี้ มีข่าวสารที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นน่ายินดี เกี่ยวกับเรื่องราว ของความสำเร็จ, การได้รับการรับรองจากลูกค้า, การได้รับการอนุมัติจากองค์กรอาหารและยารวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โดยครั้งแรกกับการกำเนิดเด็กหลอดแก้ว การใช้เครื่อง Esco Miri® Multi-room Incubator ซึ่งช่วย ลดระยะเวลาที่สูญเสียในระหว่างกระบวนการทำทำตัวอ่อน ลดค่าใช้จ่ายและไม่เกิดการรบกวนกัน ในระหว่างที่มีการตรวจสอบ ติดตามผล เพราะตัวเครื่องมี 6 ห้องเพาะเลี้ยง แยกกันเป็นอิสระ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Esco Medical, Life has Begun!

ทีมงาน Esco Newsletter
Meet Miri twins
Download Esco Newsletter 2nd Quarter