รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรบริการ(ด่วน)


Jul 16, 2014

รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรบริการ(ด่วน)

คุณสมบัติ:

1. เพศชาย  อายุระหว่าง 22-30 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

4. สามารถพูด  อ่าน  เขียน ภาษาอังกฤษ  (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

6. มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์  (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ลักษณะงาน:

1. รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย (ซ่อม , ติดตั้ง , ทดสอบ , ดูแลรักษาเครื่องมือ)

2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้ารวมถึงตัวแทนจำหน่าย

3. กำหนด วางแผนงาน ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า

5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่:

Esco Lifesciences (Thailand) Co.,Ltd.

เลขที่ 30 อาคารเอ็นพี ชั้น4  ซอยพระรามเก้า 55 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

Tel. & Fax : +66 2187 2216 E-mail : [email protected]