รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรบริการ (Service Engineer)


Nov 27, 2014

รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรบริการ (Service Engineer)

คุณสมบัติ

 1. เพศชายอายุระหว่าง 22-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
 4. สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 6. มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย (ซ่อม , ติดตั้ง , ทดสอบ , ดูแลรักษาเครื่องมือ)
 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้ารวมถึงตัวแทนจำหน่าย
 3. กำหนดวางแผนงานติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า
 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่:

บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 30 อาคารเอ็นพี ชั้น4 

ซอยพระรามเก้า 55 (วิเศษสุข 4) ถนนพระราม 9

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

Tel.&Fax : +66 2187 2216 , E-mail : [email protected]