Esco PROtect Wireless Monitoring System

Esco PROtect Wireless Monitoring System

อื่นๆ Sample Protection Solutions

  1. ระบบตรวจติดตาม ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง
   • เทคโนโลยีไร้สายที่จะปกป้องตัวอย่างตลอด 24/7 ด้วยการทำงานที่เก็บข้อมูลแบบต่อเนืองและมีสัญญาณแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีความผิดปกติ
   • การตรวจติดตามแบบ Centralize สำหรับทุกเครื่องมือ(ไม่ว่าจะยี่ห้อ หรือรุ่นไหน)

  - อุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ห้องเย็น ถังแช่เยือกแข็ง และตู้แช่แข็ง -80

  - อุณหภูมิ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในตู้อบ/ตู้บ่ม

  - อุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้ควบคุมสภาวะ(climatic chamber) และที่สภาวะห้องปกติ (ambient area)

  • การวัด และการเก็บข้อมูล พารามิเตอร์ด้านกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้น
  • อ่านค่าโดยตรงจากหน้าจอ
  • ระบบคลื่นความถี่วิทยุ ให้อายุการทำงานของแบตเตอรียาวนานกว่า และ ระยะส่งสัญญาณไกลกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Wi-Fi
  • ใช้ระบบคลื่นความถี่ สามารถติดตั้งตัวทวนสัญญาณ(repeaters) เพื่อขยายระยะทางซึ่งทำได้ยากด้วยระบบสัญญาณ Wi-Fi
  1. ความสามารถในการแจ้งเตือน-เพื่อความปลอดภัยของตัวอย่าง
   • หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวอย่าง
   • ระบบสัญญาณแจ้งเตือนแบบ real time
   • สัญญาณเตือนรูปแบบแสงและเสียง
   • แจ้งเตือนระยะไกลผ่านระบบอีเมล์
  2. ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย
   • การติดตั้ง การดูแล บำรุงรักษาทำได้รวดเร็ว
   • สามารถติดตามดูตัวอย่างได้แม้ขณะตู้เย็น ตู้แช่เย็น ตู้บ่ม หรือ ตู้อบ เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
   • แม่นยำและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการอ่านค่าแบบ manual
   • ประหยัดแรงงานในการอ่านค่าแบบ manual รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
   • สามารถใช้งานผ่านหน้าจอแสดงค่า หรือตรวจติดตามค่าซอฟท์แวร์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
   • ติดตั้งได้หลายๆที่ หลายๆตึก และติดตามค่าได้จากต่างเมือง หรือจากต่างประเทศ
   • หัววัดแบบ Interchangeable digital probes พร้อมด้วย embedded memory เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา
   • ทันสมัย และประหยัด
  3. การตรวจย้อนกลับและระบบความปลอดภัย-มั่นใจได้ในคุณภาพ
   • ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025 และ ISO 15189 norms, Good laboratory practices และข้อกำหนดมาตรฐานแนะนำซึ่งใช้กับเครื่องมือเพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือของเครื่องมือสำหรับการควบคุมอุณหภูมิ(ตู้แช่เยือกแข็งอุณหภูมิต่ำ,ตู้แช่แข็งสำหรับห้องแล็ป,ตู้เย็นสำหรับห้องแล็ป,ตู้อบสำหรับห้องแล็ป,ตู้บ่มสำหรับห้องแล็ป,ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำ,ตู้บ่มภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอื่นๆ
   • ตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐาน 21 CFR part 11
   • ได้มาตรฐาน local regulations หรือ ตามข้อกำหนดของโปรแกรมการจัดการคุณภาพ
  4. ระบบซอฟท์แวร์และ พีซี อินเตอร์เฟซ

  • ข้อมูลภาพระยะไกล

  • ฐานข้อมูลที่ดาวน์โหลดเป็นรายงานและกราฟที่เข้าใจง่าย

  • ซอฟท์แวร์ของ PROtect สามารถบันทึกให้มองเห็นได้บนแผนที่ installation map เพื่อจัดการกับสัญญาณเตือน

  Modems, Relays and Alarm System
  Item CodesDescriptionFeatures/Specifications
  1081050ESCO PROtect UN-1
  -868 Mhz band
  • Single Channel RF Transmitter;-200 to +400°C;
   4-20mA;0.1V;Dry Contact
  1081051ESCO PROtect UN-1
  -902 Mhz band
  1081052ESCO PROtect UN-2
  -868 Mhz band
  • Dual Channel RF Transmitter;-200 to +400°C;
   4-20mA;0.1V;Dry Contact
  1081053ESCO PROtect UN-2
  -902 Mhz band
  1081054ESCO PROtect DG-1
  -868 Mhz band
  • Single Channel RF Transmitter;-40°C
   to 80°C/ tH : -30°C to 70°C from
   0 to 100% RH non-condensing
  1081055ESCO PROtect DG-1
  -902 Mhz band
  1081058ESCO PROtect MD-1
  -868 Mhz band
  • Connects to your PC, it enables communication with Esco PROtect UN/DG
  • Communicates with an unlimited number of recorders.
  • Remote alarm driven by integrated dry contact output
   (vocal telephonic transmitter, buzzer, light).
  • Software, PC or power supply failure alarm.
  • Can be used with or without Esco PROtect Relay.
  1081059ESCO PROtect MD-1
  -902 Mhz band
  1081060ESCO PROtect EMD-1
  -868 Mhz band
  • Enables Ethernet connection to maximize distances
   between recorders and PC servers
  1081061ESCO PROtect EMD-1
  -902 Mhz band
  1081062ESCO PROtect RL-1
  -868 Mhz band
  • Enables direct RF communication to maximize distances between recorders and PC servers.
  • Works with external power supply and supplied with a rechargeable battery.
  • Includes two power ranges: 25 mW to communicate with recorders and
   500 mW to communicate with Modem.
  1081063ESCO PROtect RL-1
  -902 Mhz band
  1081064ESCO PROtect AM-1
  -868 Mhz band
  • Provides real time warning if a problem occurs
  • Integrated sound and visual alarm.
  • Works with an external power supply and supplied with a
   backup battery.
  • Push button for local alarm acknowledgement.
  • Relay output to trigger remote alarm
   (vocal telephonic transmitter …)
  • Warns Esco PROtect software when the battery is low.
  1081065ESCO PROtect AM-1
  -902 Mhz band
   
  Options and Accessories Product
  Item Codes Description Features/Specifications
  1081070 PROtect Software and Dongle
  • Remote visualization of data.
  • Downloaded database is presented in easy to understand
   reports or graphs.
  • PROtect software enables to visualize recorders located on the installation map and to manage your alarm.
  • Compliant with FDA (CFR 21 part 11)
  • Note: PROtect software and dongle needs to be installed even if one (1) PROtect recorder (UN or DG) is connected to the equipment.
  1081071 Audible and Visual Alarm Device
  • Warns if a problem occurs.
  • Works with an external power supply.
  • Connects directly to PROtect Modem or to PROtect Alarm.
  • Audible and visual Alarm.
  1081072 PT100 Probe
  • Type of Probe: Pt 100 Class B
  • Measurement range: -200°C to + 260°C
  • Type of cable: 3 wires (3m)
  1081073 Digital Temperature Probe
  • Type of probe: Dallas
  • Measurement range: -40°C to + 80°C (-45°C max)
  • Type of cable: flat 3m cable
  • Embedded memory for gauging parameters storage
  1081075 Battery for Recorders
  • Lithium Battery
  1081076 ESCO PROtect CO2 probe
  • Measurement range: 0 - 20%
  • Output: 4-20 mA
  • Mounting: Wall mounting bracket supplied
  • Supply: 230VAC
  1081078 Power supply for USB Modem, Ethernet Modem and Alarm System
  • Power Supply for MD-1, EMD-1, AM-1
  1081079 Power Supply for Relay
  • Power Supply for RL-1
  1081080 Universal Adaptor Cable for CO2 and DP sensors
  • (5m) with connector IP67 for PROtect UN and DG.
  1081081 Digital Temperature/Humidity Probe
  • Measurement range: -40 +80°C /0 100%HR
  • Type of probe for T°: Pt 1000
  • class A
  • Accuracy: ±2%HR from 0 to 90%HR
   ±3%HR from 90 to 100%HR
  • Power: delivered by the SPYRF recorder

   

  PROtect Server:

  Computer Architecture: 32 bit and 64 bit
  OS: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 Professional and Windows 2003-2008 Server
  RAM: 3 GB (minimum)
  HD: 250 GB capacity or higher
  Video Card: VGA compatible 1280 X 1024 32 bit (minimum)

  PROtect Client:

  Computer Architecture: 32 bit and 64 bit
  OS: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 and Windows 2003-2008 Server
  RAM: 2 GB (minimum)
  HD: 1 GB capacity or higher
  Video Card: VGA compatible 1280 X 1024 32 bit (minimum)