Streamline® Class II Biological Safety Cabinets

Streamline® Class II Biological Safety Cabinets

อื่นๆ Biological Safety Cabinets

ตัวตู้และการปกป้อง

 • ด้วยชุดกรอง HEPA ที่กรองอากาศสำหรับใช้ภายในตู้ และกรองอากาศก่อนจะปล่อยออกนอกตู้ ทำให้ได้ performance envelop หรือบริเวณพื้นที่ในการปกป้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม
 • อากาศเข้าหน้าตู้จะผ่านเข้าช่องลมด้านหน้า(front air grille) จะปกป้องผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้อากาศภายในห้องจะไม่สามารถผ่านเข้าบริเวณพื้นที่ทำงานได้ซึ่งป้องกันการเกิดการปนเปื้อนของตัวอย่างได้
 • ที่พักแขนที่ยกสูงขึ้นป้องกันช่องลมด้านหน้า (inflow grille) ถูกกั้น(block) โดยแขนของผู้ปฏิบัติงาน
 • แรงลมเข้าด้านหน้าตู้(inflow velocity) แรงลมภายในตู้(downflow velocity) ทิศทางลม (air flow path) รวมทั้งรูปทรงการออกแบบที่ถูกต้อง และการทดสอบเพื่อให้ได้ม่านอากาศบริเวณด้านหน้าตู้ ม่านอากาศนี้ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง แม้ในกรณีที่แรงลมด้านหน้า หรือ แรงลมภายในตู้ ไม่บาลานซ์ ซึ่งจะยังคงการปกป้องได้ในตู้ธรรมดา
 • รุ่น SC2 ผลิตได้มาตรฐานยุโรป EN 12469 สำหรับตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อ


ระบบการกรอง
แยกชุดกรองระหว่างอากาศที่ใช้ภายในตู้และอากาศที่ปล่อยออกสู่ภายนอกตู้ ซึ่งมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนได้ 99.99% ชุดกรองของรุ่น Airstream ได้มาตรฐาน IEST-RP-CC001.3 แนะนำสำหรับคุณสมบัติของ HEPA (USA) และ EN 1822 ได้มาตรฐาน H13 performance (EU)

 • HEPA filters (per IEST-RP-CC001.3) ได้ผ่านการทำสอบในการกรองอนุภาคขนาด 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนมีประสิทธิภาพการกรองได้มากกว่า 99.99%
 • การผลิตชุดกรองด้วยเทคโนโลยี Modern separatorless mini-pleat filter construction เพิ่มพื้นที่การกรองเพื่อยืดอายุการใช้งานฟิลเตอร์และลดการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแผ่นกรองโดยความคมของโครงอลูมินัม
 • การผลิตชุดกรองผลิตตามข้อกำหนดมาตรฐานของ EN 1822
 • ชุดกรองให้อากาศที่มีความสะอาดตามมาตรฐาน claen air ระดับ ISO Class4 (ตามมาตรฐาน ISO 14644.1) บริเวณพื้นที่ทำงานด้วยม่านอากาศในแนวดิ่งเพื่อปกป้องตัวอย่าง/ผลิตภัณฑ์
 • ชุด exhaust filter จะดักจับอนุภาคของชีววัตถุ(biohazard) ที่ได้มาจากบริเวณพื้นที่ทำงานก่อนที่อากาศจะถูกปลอ่ยออกสู่ห้อง ให้การปกห้องกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ
 • ชุดฟิลเตอร์มีชุดป้องกัน metal screen guard ป้องกันความเสียหายจากการกระแทก ซึ่งไม่มีในชุด HEPA filters ทั่วไป


ระบบการควบคุมใช้งานง่าย
ระบบการควบคุมด้วย Sentinel Delta™ microprocessor-based สั่งการทำงานของ SC2 ทุกฟังก์ชั่นการทำงาน การควบคุมถูกออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน เพิ่มคุณสมบัติในการใช้งานยิ่งขึ้น

 • วัดค่าแรงลมได้แม่นยำด้วยเทคโนโลยีหัววัดที่ทันสมัย วัดค่าพารามิเตอร์สำคัญต่างๆของตู้เพื่อติดตามค่า มีหัววัดชดเชยค่าอุณหภูมิ (Temperature compensated sensor) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการอ่านค่า
 • มีชุดควบคุมความเร็ว Solid state variable speed controllers ให้การควบคุมที่เหนือกว่าชุดควบคุมแบบเก่า (conventioanal step controller)
 • หน้าจอ LCD สว่าง อ่านค่าง่าย สามารถอ่านค่าแรงลมได้แบบต่อเนื่อง
 • เพิ่ม UV-interlock เพื่อความมั่นใจการใช้งานหลอด UV โดยจะไม่ทำงานเมื่อประตูปิดไม่สนิท

 

Model No. External
Dimensions (mm)
Internal
Dimensions (mm)
Airflow
Velocity (Inflow)
Airflow
Velocity (Downflow)
Electrical
SC2-4A11220 x 760 x 13101150 x 520 x 6000.45(m/s) /
90(fpm)
0.31(m/s) /
61(fpm)
220-240V,AC, 50Hz,1ø
SC2-4A2110-120V,AC, 60Hz,1ø
SC2-6A11830 x 760 x 13101760 x 520 x 6000.45(m/s) /
90(fpm)
0.31(m/s) /
61(fpm)
220-240V,AC, 50Hz,1ø
SC2-6A2110-120V,AC, 60Hz,1ø

Accessories and Options - Esco offers a variety of options and accessories to meet local applications. Contact Esco or your local Sales Representative for ordering information.

 • Anti Blowback Valve
 • Support stands
 • Electrical outlet, ground fault, North America
 • Electrical outlet, Europe / Worldwide
 • Service fixture (air, gas, vacuum)
 • Germicidal UV lamp
 • PVC armrest
 • Ergonomic lab chair